II KONWENT MAZOWIECKICH RAD SENIORÓW

26 lutego 2019 roku w Legionowie odbył się II Konwent Mazowieckich Rad Seniorów.

Na  II Konwent z Pruszkowskiej Rady Seniorów zostały  zaproszone trzy osoby: współorganizator Konwentu Wojciech Rosiński,  przewodnicząca Pruszkowskiej Rady Seniorów pani Sabina Michta i przedstawicielka Uniwersytetu Trzeciego Wieku z Pruszkowskiej Rady Seniorów  pani Barbara Gajo.

W Konwencje brali także udział przedstawiciele Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Uniwersytetów Trzeciego Wieku  oraz organizacji pozarządowych.  Celem spotkania była integracja środowiska przedstawicieli gminnych i miejskich rad seniorów z całego Mazowsza, wymiana  doświadczeń, podtrzymywanie i nawiązywanie nowych więzi.

Po dyskusjach i wystąpieniach różnych działaczy senioralnych, w ramach  dzielenia się dobrymi praktykami Rad Seniorów na Mazowszu wystąpił  przedstawiciel Miejskiej Rady Seniorów Pruszkowa, vice przewodniczący  Wojciech Rosiński  przedstawiając prezentację dotycząca pracy naszej Miejskiej Rady Seniorów.

Na zakończenie przyjęto uchwałę Zgromadzenia Ogólnego Mazowieckiego Porozumienia Rad  Seniorów o powołaniu Stowarzyszenia Mazowieckiego Porozumienia Rad Seniorów, którego celem będzie pozyskiwanie środków na na działalność statutową, w szczególności na pomoc radom seniorów,

Leave a comment

Your email address will not be published.


*